zznsz-06-001-0006-t2-k104-105

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0006-t2-k104-105

Tytuł dokumentu: Deklaracja członkowska Władysław Kozik

Data wystawienia dokumentu: 10.12.1990 r.

Miejsce wystawienia dokumentu: Batorz

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Władysław Kozik

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: deklaracja członkowska

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Kraśnik

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Władysław Kozik pseudonim Kos, Wojciech Łukasik pseudonim Jagoda, Stanisław Kasperek pseudonim Śmiały

Lata i daty dzienne: 1942-1945

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ,

Ważniejsze wydarzenie historyczne:

Uwagi:

Ilość skanów: 2

Pobierz dokument

Skip to content