zznsz-06-001-0003-t1-k151

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0003-t1-k151

Tytuł dokumentu: Odpis aktu zgonu (ksero) Edward (Edmund) Szulakowski

Data wystawienia: 25.11.2002r.

Rok: 2002

Miejsce wystawienia: Chełm

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Edward (Edmund) Szulakowski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: akt zgonu

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Chełm, Lubelszczyzna, Konstantynówka

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Edward (Edmund) Szulakowski

Lata i daty dzienne: 18.02.1919

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: 

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

pobierz dokument

Skip to content