zznsz-06-001-0003-t1-k087-088

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0003-t1-k087-088

Tytuł dokumentu: Oświadczenie świadka Kazimierza Bałabana

Data wystawienia: 30.03.1993r.

Rok: 1993

Miejsce wystawienia: Chełm

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Kazimierz Bałaban

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: oświadczenie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Chełm, Lublin, Jaszczów, Kanie, Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Kazimierz Bałaban, Józef Maziarz, Zemsta, Doniec, Boruta, Roman

Lata i daty dzienne: 1945, 1947, 27.11.1978, 23.07.1925, 1946, 1969, 16.09.1991

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, Wojsko Polskie, WP, Polski Związek Obrońców Ojczyzny, PZOO, Urząd Bezpieczeństwa, UB

Ważniejsze wydarzenie historyczne: II wojna światowa

Uwagi:

Ilość skanów: 2

pobierz dokument

Skip to content