zznsz-06-001-0003-t1-k084

Sygnatura dokumentu: zznsz-06-001-0003-t1-k084

Tytuł dokumentu: Pismo informujące o brakach we wniosku

Data wystawienia: 15.12.1993r.

Rok: 1993

Miejsce wystawienia: Lublin

Województwo: Lubelskie

Wystawca dokumentu: Józef Maziarz

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: pismo

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lublin, Kanie, Chełm, Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Józef Maziarz, Tadeusz Posturzyński, Kazimierz Bałaban

Lata i daty dzienne:

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: 

Ważniejsze wydarzenie historyczne: 

Uwagi:

Ilość skanów: 1

pobierz dokument

Skip to content