zznsz-03-002-0001-k001

Sygnatura dokumentu: zznsz-03-002-0001-k001

Tytuł dokumentu: Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich dla Marian Bobolewski

Data wystawienia dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Wystawca dokumentu: Marian Bobolewski

Adresat dokumentu: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Dolnośląski Związku Żołnierzy NSZ

Rodzaj dokumentu: uprawnienia kombatanckie

Zawartość treści dokumentu:

Miejscowości, regiony: Lubelszczyzna

Osoby (nazwiska, imiona i nazwiska, pseudonimy): Marian Bobolewski pseudonim Góral, Leonard Zub-Zdanowicz pseudonim Ząb, Henryk Figuro –Podhorski pseudonim Step, Zbigniew Góra pseudonim Jacek

Lata i daty dzienne: 02.1943 – 07.1944, 1945-1946

Formacje wojskowe, organizacje, instytucje: Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, placówka w miejscowości Kiełczewice, oddział Stepa, oddział Jacka

Ważniejsze wydarzenie historyczne: aresztowany przez UB, Zamek Lubelski, więzienie we Wronkach

Uwagi:

Ilość skanów: 1

Pobierz dokument

Skip to content